» Política de privacitat

Política de privacitat

1.1. De conformitat amb elArt. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació:

Correu electrònic: info@fotollofriu.es

Responsable: VIDEO-FOTOGRAFIA LLOFRIU SL
CIF: B07696990
Domicili: Carrer Felip II núm 21, Palma (Illes Balears)
Telèfon: (034) 971.205.239

No hi ha obligació de disposar d’un delegat de Protecció de Dades de conformitat amb el 37 del Reglament (UE) 2016/679.

Finalitat:
En VIDEO-FOTOGRAFIA LLOFRIU SL tractem la informació que ens facilita per tal d’enviar-li ofertes personalitzades sobre els productes i/o serveis de l’empresa, gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. A més tractem la informació dels nostres clients que han contractats els nostres productes i serveis per tal d’enviar-li ofertes personalitzades sobres els productes i/o serveis de l’empresa. Per tal de poder oferir-li els nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos elaborarem un perfil comercial d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra efectuada per vostè. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat

Legitimació:
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte mitjançant de la contractació del producte i/o servei de conformitat Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Hi ha obligació de facilitar les dades de caràcter personal i el consentiment per gestionar l’enviament d’informació publicitària i prospecció comercial.

Destinataris:
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal / No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

Drets:
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en VIDEO-FOTOGRAFIA LLOFRIU SL estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es) .

Procedència:
El propi interessat


1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal obtingudes durant la navegació per la pàgina o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referides a l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la web en què se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades de caràcter personal. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa li demanem les dades de caràcter personal necessàries per als fins del servei sol·licitat, que no és altre que és la prestació dels serveis i/o venda de productes oferts a la web.


1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal obtingudes durant la navegació per la pàgina o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referides a l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la web en què se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades de caràcter personal. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa li demanem les dades de caràcter personal necessàries per als fins del servei sol·licitat, que no és altre que és la prestació dels serveis i/o venda de productes oferts a la web.


1.3. El client / usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d’accés, rectificació, supressió , limitació al tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que resultés pertinent. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada client a través d’un formulari d’exercicis de drets que ens sol·licitarà per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a la següent adreça: VIDEO-FOTOGRAFIA LLOFRIU SL, amb domicili en CARRER FELIP II Nº 21 07010 PALMA, BALEARS, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI del client.


1.4. El tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual amb el propietari d’aquesta pàgina web.


1.5. Vostè autoritza l’enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les seves dades de caràcter personal seran utilitzades per gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni mitjançant el formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Resulta d’aplicació el que disposen els art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art. 4 del Reial decret llei 13/2012, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat.


1.6. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això l’Empresa i/o Entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades en els fitxers titularitat de VIDEO-FOTOGRAFIA LLOFRIU SL fins i tot un cop finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.

© FOTO LLOFRIU, Fotografía profesional para eventos sociales y publicitarios Up